Termeni si conditii

Navigarea pe site-ul Barbumanuel.ro.ro urmata de cererea pentru oferta echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea termenilor de mai jos de catre orice Client.

Barbumanuel.ro isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui site, precum si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila. In caz de divergenta sau neintelegeri intre barbumanuel.ro si Client, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul cererii:

 1. Definitii Utilizator – orice persoana care viziteaza site-ul Barbumanuel.ro. Client – persoana fizica / persoana juridica ce efectueaza o Cerere de oferta. Servicii – orice serviciu mentionat in Cerere, care urmeaza a fi efectuat de catre Prestator, Clientului. Cererea de oferta – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Prestator si Client prin care Clientul isi exprima intentia de a achizitiona anumite Produse si Servicii. Prestator – societatea “II BARBU MANUEL.”, Cod unic de inregistrare 45274561 in data de 24.11.2021,numarul registrul comertului F15/2544/24.11.2021 cu sediul in Sat Ibrianu Comuna Cornesti Strada Orhideelor Nr 7 Judet Dambovita.
 2. Drepturile de proprietate Intelectuala Continutul site-ului barbumanuel.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate, este integral proprietatea II BARBU MANUEL. si a furnizorilor sai si este aparat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul II BARBU MANUEL. a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare. Utilizarea pe Barbumanuel.ro a oricarui nume de marca inregistrata nu constituie reclama pentru compania respectiva. Barbumanuel.ro nu isi asuma responsabilitatea si nu poate fi invinuita pentru pagubele aparute prin folosirea continutului site-ului.
 3. Exonerarea de raspundere II BARBU MANUEL. nu garanteaza ca site-ul, serverele pe care este gazduit, sau e-mailurile trimise de II BARBU MANUEL. sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator, ca nu contine erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie sau orice alti factori similari. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, II BARBU MANUEL. fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site. II BARBU MANUEL. nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. II BARBU MANUEL isi rezerva dreptul de a refuza si selecta clientii in functie de disponibilitatea echipelor de lucru sau preferintele si gusturile acestora.

Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar Barbumanuel.ro nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 1. Limita accesului la siteUtilizatorii site-ului ropot face comentarii si orice alte comunicari, pot sa transmita sugestii, intrebari sau informatii, daca limbajul acestora este civilizat, iar continutul comunicarilor nu este ilegal, obscen, amenintator, defaimator, nu tulbura in nici un fel viata privata a altor persoane, nu incalca drepturile de proprietate intelectuala, nu contine virusi, nu serveste unor campanii de promovare care nu au legatura cu Barbumanuel.ro, nu sunt e-mailuri in masa ori orice alta forma de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsa de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicari in numele unei alte persoane fizice sau juridice ori in numele oricarei alte entitati vor fi raportate organelor abilitate. Barbumanuel.ro nu isi asuma responsabilitatea si nici nu va putea fi obligata la nici un fel de despagubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicari.

In cazul trimiterii sau afisarii unor materiale/documente care implica texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se considera ca respectivul Utilizator garanteaza originalitatea lor si acorda Barbumanuel.ro si afiliatilor/asociatilor sai dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil si retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum si dreptul de a distribui, de a prezenta aceste continuturi oriunde in lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garanteaza ca are toate drepturile asupra continutului pe care il afiseaza sau il transmite pe site, prin orice modalitate, astfel incat, prin folosirea acestui continut, sa nu cauzeze prejudicii niciunei terte entitati fizice sau juridice.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personalCategoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, telefon/fax, e-mail, date de geolocalizare/date de trafic.  Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,Barbumanuel.roare obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori. Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara. Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale. II BARBU MANUEL. nu gestioneaza si nu colecteaza date personale in vederea campaniilor de marketing sau pentru campanii de informare a clientilor despre serviciile noastre(gen newslatter) . Clientii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre sediul II BARBU MANUEL. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Cererii de oferta. Barbumanuel.ro nu solicita Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. In cazul in care Utilizatorul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate tine raspunzator pe Barbumanuel.ro pentru niciun fel de prejudiciu.
 2. Cererea de oferta. Pentru a solicita o oferta Clientul trebuie sa completeze formularul de contact. Prin finalizarea completarii formularului de contact garanteaza ca toate datele furnizate sunt reale si corecte, in caz contrar ar putea suporta consecintele acestor erori (Cerere ramasa fara raspuns, transmisa gresit etc).ro nu poate fi tras la raspundere pentru informatii introduse eronat, din care pot decurge raspunsuri intarziate la cereri sau lipsa vreunui raspuns. Prin completarea formularului de contact, Clientul se declara de acord ca un reprezentant Barbumanuel.ro.rosa il contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de catre Parti (e-mail/telefon). (Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de oferta din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste servicii nu este încheiat complet până când nu se va incheia un contract intre Client si barbumanuel.ro). Barbumanuel.ro poate refuza o cerere de comanda, fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune.
 3. Facturare – plati Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Contract. Vanzatorul va emite catre Client o factura sau bon fiscal pentru Serviciile prestate, obligatia Clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare. Plata se poate face in cont sau numerar.
 4. Backup – II BARBU MANUEL  are obligatia de a asigura copii de siguranta ale materialelor rezultate in urma prestarii serviiciilor fotografice si videografice pana la livrarea acestora catre client. II BARBU MANUEL  are obligatia sa asigure copii de rezerva ale materialelor finite dupa predarea catre client maxim 15 zile, dupa aceasta perioada II BARBU MANUEL nu isi asuma nicio responsabilitate fata de client. Clietul are obligataia sa verifice materialele primite si sa solicite modificari ale materialelor in acest termen de 15 zile. Clientul are obligatia sa isi faca copii de rezerva ale materialelor primite, II BARBU MANUEL nu isi asuma raspunderea pentru eventualele defectiuni ale materialelor suport (dvd-uri, memorii USB, Stick-uri) ce intervin dupa termenul de 15 zile de la predarea materialelor finite.
 5. Livrarea Data estimata de livrare poate varia in functie de contract, si este mentionata in contractul pe care clientul il semneaza cu II BARBU MANUEL, acesta fiind in general de 120 de zile de la data evenimentului. Atentie!In functie de ceilalti colaboratori (laboratoare foto, producatori de albume foto) acest termen poate fii prelungit . Termenul poate sa varieze si in functie de comunicarea cu clientul privind eventuale modificari ale materialelor finite.
 6. II BARBU MANUEL. isi rezerva dreptul de a folosi eventualele materiale rezultate din colaborarile cu clientii in scopul promovarii ca portofoliu pe site-ul Barbumanuel.ro sau site-uri partenere, pe facebook sau alte retele de socializare, pe site-uri de profil atat nationale cat si internationale cat si in reviste de profil, doar daca nu cumva contractul prevede clauze de confidentialitate.
 7. Forta majora Niciuna dintre partile contractuale nu poate fi trasa la raspundere pentru neexecutarea (total/partial) sau executarea cu intarziere a obligatiilor sale, daca acestea au fost cauzate de forta majora. Partile isi vor aduce la cunostita de indata cazul de forta majora si vor lua toate masurile necesare in vederea limitarii consecintelor evenimentului. Daca in termen de 15 zile evenimentul de forta majora nu inceteaza, partile au dreptul de a denunta unilateral contractul fara pretinderea de daune-interese. Forta majora va fi probata conform legii.
 8. Orice despagubire rezultata ca urmare a contractului dintre cele doua parti nu poate depasii valoarea contractului.
 9. Aprobarile necesare pentru filmarea /fotografierea in locatiile stabilite , cat si acordul tuturor persoanelor care vor aparea in imagini vor fi obtinute de beneficiar.
 10. Solutionarea conflictelor. Legea aplicabila Contractul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana. Orice conflict aparut intre barbumanuel.ro si Clienti va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de solutionare este medierea, in conditiile legii, iar daca aceasta esueaza se apeleaza la instantele romanesti competente de la domiciliul Clientului.
 11. Dispozitii finale Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.